Jednoduché pravidla badmintonu

Badminton se řadí k dynamickým raketovým sportům, který si získal přízeň mnoha lidí. Jde o sport, který se hojně hraje na dovolených, ať už na plážích, nebo mezi stany či chatkami na trávníku, ale zahrát si jej můžete i v halách k tomu zařízených.

Badminton

Badminton patří mezi** raketové sporty**. Můžete se s ním setkat v mnoha podobách. Badminton hrají děti od útlého věku, dospělí i senioři. Jde o uklidňující sport, při němž se odreagujete, pobavíte, a protáhnete kompletně celé tělo. Badminton se však nejčastěji hraje v halových podmínkách, stejně jako např. tenis. Každý, kdo již měl možnost vyzkoušet tento sport v podmínkách sportovního centra speciálně uzpůsobeného k badmintonové hře, pak jistě bude souhlasit s tvrzením, že se jedná o naprosto něco odlišného od letního plácání u chatky či u vody. Dobrý protihráč je podmínkou, stejně jako vybavení na badminton, které není vůbec náročné. Badminton se řadí mezi olympijské sporty. Je to ten nejrychlejší raketový sport na celém světě. Největší popularitě se těší v Asii.Kde vznikl  název badmintonu? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20077 (magazin-sport.cz#18)