Jednoduché pravidla badmintonu

Badminton se řadí k dynamickým raketovým sportům, který si získal přízeň mnoha lidí. Jde o sport, který se hojně hraje na dovolených, ať už na plážích, nebo mezi stany či chatkami na trávníku, ale zahrát si jej můžete i v halách k tomu zařízených.

Jaká jsou pravidla badmintonu?

Badminton se hraje stejně jako jiné raketové sporty ve sportovních halách, nebo v klasických tělocvičnách. Ty mají** vyznačené kurty**, které jsou půlené sítí. Síť je o výšce 155 centimetrů. V badmintonu můžete hrát následující disciplíny:** dvouhru, čtyřhru, nebo smíšenou čtyřhru**, kdy dvouhru hraje jeden hráč proti druhému hráči, čtyřhra se hraje mezi čtyřmi hráči, kdy na každé straně stojí dva a smíšená čtyřhra je stejná jako klasická čtyřhra, jen s tím rozdílem, že na každé straně stojí vždy muž a žena. Cílem hry je, aby se dosáhlo určitého počtu bodů. Nejčastěji 21 bodů. Bod se hráči přičte, pokud jeho protihráč udělá chybu. Např. nezasáhne míč, nepřehodí míč na druhou stranu, vyhodí míč mimo kurt, atd. Mezi chyby se však počítá také zasažení sítě, tedy, že míč nepřeletí přes ni, ale skončí v síti. Mezi chyby se počítá i to, když hráč zasáhne strop. Další chybou je, pokud se míč dotkne hráče, nebo plně postačí, když se dotkne jeho oděvu. Jestliže se hraje čtyřhra nebo smíšená čtyřhra, pak zde není povoleno míč tečovat. Tím se rozumí, že pokud se jeden hráč dotkne raketou míče, nemůže již jeho spoluhráč pokračovat ve hře, aby se i on dotkl svou raketou míče. V případě, že spadne míč na čáru, je považován za dobrý, pokud míč zasáhne pásku, a následně přepadne na soupeřovu stranu, i takový míč je dobrý, avšak zde se předpokládá, že se hráč, který takový míček poslal, omluví.«« Kde vznikl  název badmintonu? Závěr »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20077 (magazin-sport.cz#18)