Co jíst před tréninkem a po tréninku?

I když cvičíte intenzivně, nikdy nebudete s výsledkem spokojeni, pokud nebudete dodržovat správnou životosprávu. Obzvláště důležitá je strava před tréninkem a po tréninku.

Jídlo před tréninkem a po tréninku

Jestliže cvičíte, ať už nějaký ten rok, nebo jste právě začali, jistě byste měli dbát na stravu, má-li cvičení přinést kýžené výsledky. Bez upravené stravy se nikdy neposunete tam, kam chcete, kdybyste dělali, co chtěli. Posilování a strava jdou ruku v ruce. Jedno bez druhého nemá smysl. Nicméně byste se o tom sami po nějakém čase přesvědčili sami. Poznatky o stravování sportovců se rozšiřují velmi rychlým tempem. V dnešní době se o jídle ví více, než tomu bylo kdykoliv předtím. Navíc informace přicházejí stále častěji a ve větším množství. Pak se však může stát, že ač někdo na dodržování správného stravování lpí a řídí se jím, po určitém čase při návalu nových poznatků neví, zda se vlastně ještě stravuje správně, nebo zda by neměl svůj jídelníček obměnit.Podle čeho se během dne stravovat? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20101 (magazin-sport.cz#149)