Bojová umění na Severní Moravě

Chcete se naučit efektivní sebeobraně a zároveň posílit své tělo i mysl a proniknout do tajů východních bojových umění? K dispozici dnes máme celou řadu bojových umění, takže si každý může zvolit dle svého gusta.

V dřívějších staletích se bojová umění vyučovala jen v rámci více či méně utajených skupin a žáci byli pečlivě vybírání nejen na základě svých fyzických předpokladů, ale také dle disciplíny, vytrvalosti a věrnosti svému učiteli a skupině. Má to svou logiku, neboť znát a ovládat bojové umění bylo velkou výhodou v případě konfrontace se znepřátelenou skupinou. Proto byla bojová umění a jejich tajemství střežena jako opravdový poklad. V dnešní době se však může učit bojovému umění kdokoliv, kdo má opravdový zájem.Odkud pocházejí bojová umění? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20117 (magazin-sport.cz#120)