Bojové sporty a účinky na zdraví

Chcete zlepšit svou fyzickou i duševní kondici? Rádi byste se dokonale ovládali a zkvalitnili Váš životní styl? Máte přebytek energie či zlosti? Nebo se jen chcete naučit některému z prastarých umění boje? Neváhejte a začtěte se.

Bojové sporty již dávno nepatří jen na dálný Východ, ale praktiky bojového umění pronikly s postupem času do celého světa. Také už neplatí, že umění boje ovládají jen muži. I ženy se učí, jak se bránit a v dnešní době není na škodu umět pár chvatů sebeobrany.

Většina těchto sportů má původ v Japonsku, Číně, Koreji, ale také v Rusku či Brazílii. Jiná kultura, jiná doba, to znamená také odlišné školy a různé způsoby boje. Ovládnout bojové umění není jen o naučení se, jak se k protivníkovi chovat a jak bojovat se ctí a rozvahou, ale také o duševním zdraví. To pak zahrnuje různá meditační a dechová cvičení, dle typu bojového sportu může jít i o náboženské spojení.

Umění boje vs. hospodská potyčka

Rozdíl mezi bojovým uměním a klasickou rvačkou je v určité systematizaci postupů. Žádnému z bojových sportů se nelze naučit ze dne na den, chce to dostatek trpělivosti, vytrvalosti a odhodlání.

Zvolit si lze mezi bojem se zbraní (kromě střelných) či bez ní. Jednotlivá bojová umění se pak odlišují zejména podle zaměření na jednotlivé složky boje (kopy, údery, boj se zbraní, taktika apod.).

Aikido

Způsob sebeobrany, který pochází z Japonska, rozvíjí fyzickou i duševní stránku. Název lze volně přeložit jako harmonii, energii a cestu, občas se uvádí jako Cesta harmonie mysli. Technika tohoto boje vychází ze systematických úderů a tlaků na nervová centra útočníka a využívá protivníkova pohybu, obsahuje nejúčinnější techniky a principy japonských bojových umění. Za zakladatele je považován Morihei Uešiba a aikido jako takové vzniklo před zhruba 90 lety. Jeho počátky se však datují již do devátého století.

Konkrétní techniky a styly se liší jak názvem, tak detaily. Vždy se ale jedná než přímo o bojový útok o způsob sebeobrany. Součástí aikido jsou dechová a meditační cvičení, která pomáhají rozvíjet osobnost aikidisty, jehož cílem je harmonizovat duševní i fyzické možnosti.

Aikido je vhodné i pro lidi slabší konstrukce, jelikož zde není důležitá fyzická síla jedince, ale důraz je kladen na obratnost a ucelený systém pohybů. V aikido lze bojovat i se zbraní, vybrat si můžete mezi nožem, dřevěným, popř. ostrým, mečem nebo tyčí.

Taekwondo

Bojové umění pocházející z Koreje vzniklo z velmi starého korejského umění Taek Kyon, které spojovalo systém úderů a kopů. Původně se tento druh umění boje vyvinul pro vojenské účely, později bylo přizpůsobeno i pro potřeby civilistů. Taekwondo se skládá jak z prvků taek kyon a karate, tak z dalších bojových umění.

Za tvůrce je považován generál Čchö Hong-hui, který jako zásady umění taekwondo uvádí zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolného ducha. Sportu se věnují lidé všech věkových kategorií, nevyjímaje ani děti předškolního a školního věku. Taekwondo zahrnuje kombinaci různých kopů, rychlých pohybů a protiútoku. Učí se zde také sebeobraně a výuce různých sestav. Vše na sebe dynamicky navazuje a cvičení zlepšuje celkovou kondici jedince.

Taekwondo bylo Mezinárodním olympijským výborem 4. září 1994 uznáno a přijato jako olympijská disciplína.

Judo

Judo [džudo] má svůj původ v Japonsku a jeho stáří se odhaduje na několik stovek let. V překladu se judo vysvětluje jako „vnímání tělem, učení se cítění”. Za zakladatele je považován Jigoro Kano, který zhruba v roce 1882 sestavil vlastní systém bojových technik, které mají své kořeny v různých japonských bojových uměních a sebeobraně.

V judo byl jako první zaznamenán systém barevných pásků, které odlišují technický stupeň zdatnosti, a který později převzaly snad všechny bojové sporty. Rozlišují se zde žákovské stupně: kyu (žlutý, oranžový, zelený, modrý, hnědý pásek), a mistrovské stupně: DAN (černý, červenobílý pásek).

Prvním heslem juda je „minimální úsilí, maximální účinnost“. Dále pak judo podporuje vzájemný prospěch. V překladu to vše znamená využít co nejefektivněji svou sílu a tím porazit i fyzicky zdatnějšího soupeře a také se naučit vzájemnému respektu mezi lidmi. Judo se zaměřuje na techniky pádů, porazů, znehybnění a využití útoku na citlivá místa soupeře.

Karate

Rovněž i karate, které se řadí mezi nejtvrdší bojová umění, pochází z Japonska, ale původem se vyvinulo z čínského umění chuan-fa. Své kořeny má spojené také s buddhismem, kdy bylo pro chrámové mnichy vytvořeno efektivní cvičení, díky kterému si začali více uvědomovat jednotlivé části svého těla, což jim značně pomáhalo při meditaci.

K souboji se nevyužívají žádné zbraně, jde o boj holýma rukama. Karate spojuje mysl a tělo člověka. Využívají se při něm dynamicky na sebe navazující útočné i obranné techniky, při kterých se naplno využívají všechny části těla. Proto je pro karate typické striktní dodržování předpisů, tvrdost, odhodlání, vytrvalost a přesnost. Velký důraz je kladen také na poslušnost.

Existuje samozřejmě více druhů bojových sportů a nespočet různých technik a stylů. Pro každého je vhodné něco jiného. Zabrouzdejte tedy na internet a pohledejte ve svém okolí** kurzy bojových umění**. Uvidíte, že si vyberete ten svůj.

Wing Chun Kung Fu

Wing Chun Kung Fu je zdravým životním stylem, od doby kdy bylo vzniklo. Wing Chun Kung Fu není dobré jen pro fyzické zdraví, ale je taky velmi dobré pro mentální zdraví. Mentální zdraví je v konečném důsledku důležitější než fyzické zdraví, jelikož nemusíte být v stoprocentní fyzické kondici a jste stále v pořádku.

A důvod proč je Wing Chun Kung Fu dobré pro mentální zdraví je, že se při cvičení hodně věnuje relaxaci, koncentraci a soustředěni a v pokročilém stadiu převažuje mentální trénink nad fyzickým.

Wing Chun, jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Více o Sebeobraně Wing Chun Kung Fu >>

Účinky na zdraví

Jakýkoli sport je pro zdraví člověka prospěšný. Záleží už pak jen na jedinci, jak intenzivně a jak často se hodlá sportu věnovat. Doporučuje se provozovat více než jeden sport, a to v přiměřeném poměru. Jde o takové typy sportů, kdy zaměřujeme cvičení na posílení svalstva a také věnujeme čas kardio cvičení, které posiluje naše srdce. Zároveň bychom neměli zapomínat ani na strečinkové a relaxační cvičení.

V případě bojových sportů můžeme mít vše v jednom. Jak již bylo řečeno, ovládnout bojové umění znamená získat kontrolu jak nad fyzickou, tak nad duševní stránkou našeho těla. Člověk si protáhne a zpevní svaly celého těla, včetně těch, které se obtížně formují (vnitřní svaly) a jejich posilování je velmi náročné. Kromě toho se udržuje neustále v kondici a ve zdravém těle, zdravý duch. Bojová umění jsou navíc vhodná pro každého bez rozdílu věku, jen je musí člověk přizpůsobit svému tělu.

Umění boje navíc zvyšuje sebevědomí, dodává energii tělu i mysli a každá hodina Vám přináší něco jiného. Pokud se mu navíc věnujete delší dobu, začnete nahlížet jinak i na jeho filosofii a rozšíříte si tak obzory.

Bojové sporty jsou vhodné i pro lidi, kteří jsou hodně vznětliví a mají sklony k agresi. Na hodinách bojového umění si mohou svůj vztek vybít a zároveň se jej naučí ovládat. Lekce se doporučují i pro hyperaktivní děti, které se tak zabaví a efektivním způsobem unaví. Také to pro ně bude výchovný prostředek, jelikož všechny bojové sporty bez výjimky potřebují určitou dávku poslušnosti.

Nesporná je také skutečnost, že budete schopni ubránit se případnému napadení, a tudíž už se nemusíte bát jít po tmě domů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20115 (magazin-sport.cz#103)


Přidat komentář