Bojové sporty a účinky na zdraví

Chcete zlepšit svou fyzickou i duševní kondici? Rádi byste se dokonale ovládali a zkvalitnili Váš životní styl? Máte přebytek energie či zlosti? Nebo se jen chcete naučit některému z prastarých umění boje? Neváhejte a začtěte se.

Bojové sporty již dávno nepatří jen na dálný Východ, ale praktiky bojového umění pronikly s postupem času do celého světa. Také už neplatí, že umění boje ovládají jen muži. I ženy se učí, jak se bránit a v dnešní době není na škodu umět pár chvatů sebeobrany.

Většina těchto sportů má původ v Japonsku, Číně, Koreji, ale také v Rusku či Brazílii. Jiná kultura, jiná doba, to znamená také odlišné školy a různé způsoby boje. Ovládnout bojové umění není jen o naučení se, jak se k protivníkovi chovat a jak bojovat se ctí a rozvahou, ale také o duševním zdraví. To pak zahrnuje různá meditační a dechová cvičení, dle typu bojového sportu může jít i o náboženské spojení.Umění boje vs. hospodská potyčka »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20115 (magazin-sport.cz#103)