Kimono aikido

Kimono je většinou dobře známé označení pro tradiční asijský oděv a doslova přeloženo znamená „nošené“ neboli to, co se nosí, jinými slovy „oblečení“. Přesnější výraz pro kimono je ale „keikogi“, čili „oděv na cvičení“.

Keikogi neboli kimono na aikido se skládá z kalhot, vrchní blůzy a pásku.Z čeho se vyrábí kimona na aikido? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20111 (magazin-sport.cz#76)