Kimono na karate

K asijským bojovým uměním patří tradiční oděvy nebo roucha. S karatem je neodmyslitelně spojeno kimono. Víte, co vyjadřují barvy pásků, kterými si karatisté svá kimona zavazují?

Tradiční** bojová umění** mají prastarý původ – kořeny mnohých z nich sahají až do starověku. Přesto se tato umění dochovala dodnes a mají stále spoustu příznivců. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patři karate, které k nám dorazilo z Japonska, ovšem svůj původ má v Číně, kam jeho základy přišly z Indie.Při karate se nosí kimono »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20106 (magazin-sport.cz#20)