Krav Maga - Škola přežití

Za zakladatele bojového umění Krav Maga je považován Imi Lichtenfeld, československý Žid, který měl dobrý důvod naučit se sebeobraně – celé jeho mládí totiž doprovázely útoky antisemitů na jeho osobu, rodinu i blízké.

Imi Lichtenfeld se narodil roku 1910 v Budapešti, ale dětství i mládí prožil v Československu v Bratislavě. Odmalička byl veden ke sportu svým otcem, který ještě jako chlapec utekl k cirkusu, kde se živil řeckořímským zápasem a vzpíráním. Imi se proto odmala učil mnoha různým sportům – boxu, vzpírání, zápasu, plavání, gymnastice i bojovému umění.Jak vznikl způsob boje Krav Maga? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20110 (magazin-sport.cz#70)