Oblečení na Tai Chi

Chcete vyzkoušet cvičení Tai Chi? Toto cvičení je vnímáno dvojím způsobem – jako tradiční bojové umění, ale také jako zdravotní, meditační a energetické cvičení. Tai Chi je vhodné pro osoby každého věku nezávisle na pohlaví.

Tai Chi si u nás i ve světě získává stále větší oblibu. Můžeme se setkat také s delším označením Tai Chi Chuan, ale stále se jedná o totéž cvičení. A proč je Tai Chi tak oblíbené napříč všemi věkovými kategoriemi?Tai Chi jako zdravotní a meditační cvičení i jako bojové umění »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20109 (magazin-sport.cz#65)