Sebeobrana pro ženy

Sebeobrana není už dávno sportem tvrdých mužů, které baví bojové sporty, kteří se rádi perou a kteří ji potřebují pro své zaměstnání. Stále častěji se sebeobraně věnují ženy různých věků, které se díky ní cítí bezpečněji.

Sebeobrana pro ženy

Která žena se nechce cítit lépe, jistěji a bezpečněji. Ženy jsou častěji ohrožovány než muži. Každý, kdo má potřebu vykonávat násilí apod., si spíš troufne na ženu než na muže. Předpokládá totiž, že žena se neumí bránit, že jediné co umí, je pištět. Omyl. Dnešní ženy již nejsou tak snadnými obětmi, jak tomu mohlo být dříve. V dnešní době přibývá kurzů pod názvem Sebeobrana pro ženy, které jsou plné odvážných dam, které se chtějí naučit sebeobraně.Proč se přihlásit do sebeobrany pro ženy? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20103 (magazin-sport.cz#4)