Taekwondo

Taekwondo je jedinečný bojový sport, který vyniká nad všemi ostatními. Vedle úderů rukou a kopů nohou se zaměřuje na přísné dodržování pravidel a slušného chování. Jde o populární sport, který si získává stále více příznivců.

Co je Taekwondo?

Taekwondo je moderní korejské bojové umění, které se zaměřuje obzvláště na obranu. Taekwondo je tvořeno 3200 naprosto přesně popsanými pohyby, kopy, údery, úhyby, seky pády a podmety. Taekwondo je pokládáno za jedno z nejvyspělejších bojových umění vůbec. V taekwondu jsou rozlišovány fyzická a psychická linie. Slovo tae znamená kopy a celkovou práci nohou, zatímco kwon znamená údery a kompletní práci rukou. Poslední část do v sobě skrývá umění, tedy aby člověk dokázal nalézt správnou cestu životem.Co je smyslem Taekwondo? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20120 (magazin-sport.cz#129)