Wing Chun Kung Fu

Zajímáte se o asijská bojová umění? Anebo byste se chtěli naučit sebeobraně? Hledáte praktický a funkční způsob boje, který posílí tělo i mysl a umožní efektivně se bránit v případě napadení?

V čem je Wing Chun Kung Fu jedinečné?

Většina asijských bojových umění pracuje s okázalými obřady, zatímco Wing Chun Kung Fu se zaměřuje především na praktickou stránku. To je znát i na jednoduchém pozdravu s rukou a pěstí, kdežto jiná bojová umění při pozdravu využívají složité prvky akrobacie. Praktičnost Wing Chun Kung Fu se projevuje i v tom, že žák je veden ke schopnosti boje velice rychle a již po nedlouhé době se dokáže efektivně bránit. Wing Chun Kung Fu se od ostatních bojových umění odlišuje také malým množstvím technik, kterých je šest, v porovnání s tisíci technik jiných bojových umění. Šest technik Wing Chun Kung Fu je samozřejmě možné mezi sebou libovolně kombinovat podle aktuální potřeby.«« Co je to Wing Chun Kung Fu? Techniky Wing Chun Kung Fu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20105 (magazin-sport.cz#19)