Míčové sporty

Míčových sportů je celá řada. Mimo světoznámé hry, jako jsou fotbal, basketbal či házená, tenis aj., jsou tu i sporty méně známé, které jsou národními sporty daných zemí a tam se také hrají.

Snad nejobsáhlejší kategorií všech možných i nemožných sportů, obsahují „míčové sporty“. Řadí se mezi ně všechny takové aktivity, kde se používá malý míček, míč střední velikosti, ale i ty velké.

Obecně o míčových sportech

Všechny** míčové sporty** jsou kolektivní sporty, aktivity pro více družstev, a obvykle soupeří dvě družstva proti sobě, kdy samotný míč představuje důležitý prvek, o jehož zisk soupeři proti sobě bojují a současně se také držený míč snaží dosadit do určitých míst. Ať už jde o plochu, branku, koš aj., vždy taková akce znamená jisté body, které, v konečném hodnocení, jsou v součtu rozhodující a družstvo, nebo jedinec, jež získá více takových bodů, než jeho soupeř, je na konci hry vítězem.

Známé míčové sporty

Každý běžný člověk, žijící v civilizované společnosti, si jistě pod pojmenováním míčové sporty vybaví fotbal, basketbal, také volejbal, často i tenis, florbal, nebo ping-pong a posléze i rugby, americký fotbal, nohejbal a házenou. Dále jsou to různé obměny zmíněných, nebo známých sportů, jako je pozemní hokej, malá kopaná, či baseball, vybíjená nebo třeba kriket.

Méně známé a neznámé míčové sporty

Jenže je také mnoho míčových sportů, jež nejsou tak běžné známé, oblíbené a hrané. Důvod je především ten, že se jedná o sporty poměrně nové, nebo naopak zapomenuté a hlavně míčové sporty, které nejsou sporty olympijskými.

Bowls

Jedná se o hru, která našla své příznivce na celém světě, nejvíce však v zemích britských ostrovů a dále států britského společenství. Bowls je hra dosti podobná olympijskému curlingu, nehraje se však na ledě, ale koule se koulí. Neznalci bowls označují tuto hru jako pétanque, jenže také jde o dva různé sporty, neboť v pétanque se koule hází, kdežto u bowls pouze koulí.

Hurling

Velmi rychlá a také tvrdá hra, která je současně irským národním sportem, spíše připomíná něco mezi klasickým fotbalem a podivným hokejem, kdy proti sobě stojí dvě družstva o 15 hráčích a každý je, z důvodů zdravotních, vybaven helmou, ale především krátkou dřevěnou pálkou, pomocí které odpaluje míček do branky, nebo místa nad ní. Podle umístění se sčítají body a po 70 minutách hry vítězí to družstvo, jež dosáhlo vyššího počtu bodů.

Lakros

U nás jeho obliba zatím stagnuje, ale třeba v USA, nebo Kanadě, tedy oblasti svého původu, jde o jeden z nejoblíbenějších sportů vůbec. Lakrosu daly vzniknout indiánské kmeny, a za svoji popularitu vděčí právě přesvědčení, že jde o jakési národní bohatství. Jedná se o sport, kde proti sobě hrají dvě družstva, kde každý hráč má holi, něco jako hokejku, ale zakončenou malým košíkem. Do něj hráči chytají a v něm přenáší menší míček, kterým nakonec skórují.Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20139 (magazin-sport.cz#24)