Co je treking?

Libujete si v pěší turistice, ve vysokohorské turistice nebo v alpinismu? Pak jistě víte, co je to treking, který se prolíná těmito všemi pojmy. Treking je velmi oblíbená sportovní aktivita, které se věnuje po celý rok stále více příznivců.

Treking

Co je přesně treking? Někdo trekingem myslí turistiku, jiný vysokohorskou turistiku, nebo přímo alpinismus. Nutno dodat, že tyto tři definice se mnohokrát protiřečí a jednotlivé pohyby po přírodě jsou chápány ze stran lidí různě. Jak se v tom má člověk vyznat, když přesná definice trekingu snad ani neexistuje? Treking je chápán jako pohyb v horách. Někdo jím míní pěší turistiku, jiný horskou či vysokohorskou turistiku. Jaký je v těchto pojmech rozdíl?Pěší turistika »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20144 (magazin-sport.cz#25)