Co je treking?

Libujete si v pěší turistice, ve vysokohorské turistice nebo v alpinismu? Pak jistě víte, co je to treking, který se prolíná těmito všemi pojmy. Treking je velmi oblíbená sportovní aktivita, které se věnuje po celý rok stále více příznivců.

Pěší turistika

Turistika je zájmovou činností, které se věnují buď jednotlivci nebo organizované skupiny lidí. Smyslem turistiky je poznávání krajiny, tamních památek a lidí. Lidé, kteří se turistice věnují, rádi sbírají zážitky a informace z nových kultur. Mezi úplně první turisty patřili starověcí cestovatelé, kteří podnikali náboženské poutě do Říma, do Mekky, apod. Naším nejznámějším turistou byl Jan Ámos Komenský, který je autorem věty: na světě jsme proto, abychom chodili. Naprosto nejstarším a u nás i nejznámějším turistou byl ledový muž, který se jmenoval Ötzi. Jednalo se o paleolitického lovce. Tento však turistiku nepodstupoval proto, že by ho to bavilo, naplňovalo, a aby sbíral nové zkušenosti a poznatky, nýbrž proto, aby si obstarával obživu.«« Co je treking? V čem spočívá turistika »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20144 (magazin-sport.cz#25)