Co je treking?

Libujete si v pěší turistice, ve vysokohorské turistice nebo v alpinismu? Pak jistě víte, co je to treking, který se prolíná těmito všemi pojmy. Treking je velmi oblíbená sportovní aktivita, které se věnuje po celý rok stále více příznivců.

Kdy turistika vznikla?

Turistika, neboli treking, začal vznikat v 17. a 18. století, a to především v Alpách, ve Vysokých Tatrách a v dalších horských oblastech. Zde se totiž začaly uskutečňovat první vycházky do hor. Ze začátku nebyly rozhodně značeny žádné turistické trasy, ale první turisté byli nuceni využívat stezek zlatokopů a pastevců. Až v 19. století začaly postupně vznikat značené turistické trasy, které se těší velké oblibě i dnes, z toho důvodu také závratnou rychlostí přibývají další a další. Pěší turistika patří k zcela nejstarší formě turistiky. Je provozována v nížinných oblastech nebo v nižších horských polohách. Turistika je vedena po širokých cestách, po pěšinách či po chodnících. Při pěší turistice nebudete potřebovat žádné jistící pomůcky. Zpravidla jde o jednodenní krátké trasy, při nichž nepotřebujete žádnou další výstroj.«« V čem spočívá turistika Treking »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20144 (magazin-sport.cz#25)