Dřepy jako základ tréninku

Nohy jsou základem těla sportovců. Nejsou to široká záda, není to pekáč buchet na břiše, ani pořádné bicepsy. Jsou to nohy, konkrétně stehna a hýždové svaly. Správné dřepování nerozvíjí pouze stehenní svaly, ale svaly celého těla.

Jak zvyšovat intenzitu dřepů?

Všichni ti, které trápí nízká váha a chtěli by přibrat, by měli vyzkoušet dýchací dřepy. Jde o princip hlubokých dřepů spolu s vědomě prohloubeným dýcháním. Dýchací dřepy jsou uznávány všemi odborníky. Co dýchací dřepy obnáší? Zátěž a počet opakování. Úplní začátečníci by měli cvičit s činkou o váze jejich těla a postupně zátěž zvyšovat. Pokročilejší by si měli naložit takové závaží, aby zvládli 10 normálních opakování. Celá podstata spočívá v tom, že jich musíte udělat dvacet. Nikoliv tedy 10 nebo 12, ale celých 20. Mezi dřepy se provádí 3-5 maximálních nádechů, a to mezi každým dřepem až do dvaceti. Nebo můžete odcvičit svých klasických 10 dřepů, na které jste zvyklí, a až poté nasadit intenzivní dýchání do dvacátého dřepu. Dýchací dřepy jsou natolik vyčerpávající a tedy i samozřejmě velmi účinné, že se jich opravdu nedoporučuje dělat víc než jednu sérii.«« Proč dřepovat? Jak správně dřepovat? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20158 (magazin-sport.cz#153)