Jak posilovat doma

Posilovat svalstvo se dá i doma, pokud zvolíte vhodné prostředky a sestavíte si sami tréninkový plán. Jedině tak je možnost, že dosáhnete kýžených výsledků bez pozornosti jiných.

Vypracované tělo je ukázkou nejen fyzické síly muže, ale také zdraví ženy. Ať jde tedy o muže, nebo ženy, bez závislosti na pohlaví by mělo být primární pro každého jednice své svalstvo pravidelně procvičovat. Díky pevnému svalstvu se tělo, obzvlášť pak kosterní soustava a vazivo, udržuje v dobrém stavu, nedochází tak často k bolestem kloubů a i celkové zdraví je pravidelným pohybem v mnohem lepší stavu, než když je svalstvo ochablé.Do posilovny i doma »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20156 (magazin-sport.cz#79)