Jak správně dýchat při cvičení

Správné dýchání při cvičení umožňuje odvádět dobrý sportovní výkon. Pokud dýcháme správně, naše svaly dostávají dostatek kyslíku, díky čemuž mohou pracovat naplno. Dýchání se ale liší podle typu cvičení nebo sportu.

Jak dýchat při cvičení nebo sportu?

Způsob dýchání se liší podle typu vykonávaného sportu či cvičení. Při aerobním sportování jako je běh, míčové hry apod. se doporučuje dýchat přirozeně. Tzn. že není třeba se na dech nijak zvlášť soustředit, pouze se zaměřte na to, aby jste pokud možno dýchali nosem. Doporučuje se však taková intenzita sportovního výkonu, abyste nemuseli lapat po dechu.

Jiné to je při cvičení typu posilování anebo jóga, kde je důležité sladit dýchání s pohyby těla. Při zvedání těžkých závaží je vhodné nadechovat se během zdvihu činky a při jejím spouštění zase vydechovat. Častou chybou je zadržování dechu, kterého se vyvarujte.

Během cvičení tradiční jógy dýchejte pomalu, uvolněně a hluboce – snažte se pomalu nadechnout celou kapacitu plic. Pak na rozdíl od silových cvičení je vhodné dech na pár okamžiků zadržet a poté stejně pomalu vydechujte. Po výdechu opět na okamžik nedýchejte. Jóga učí hlubokému dýchání a zpomalení dechu jakožto jednoho z důležitých aspektů pro zdravý život.«« Dýchat nosem anebo pusou? Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20161 (magazin-sport.cz#75)