Dětská hokejka

Vybrat správně dětskou hokejku je velmi důležité, nejen pro samotnou hru ledního hokeje, ale i pro bezpečnost dítěte a to, že ho hra bude bavit a bude se moci naučit ji hrát. Výběr hokejky pro děti má svá pravidla.

Nejhorší hokejka, kterou může dítě dostat je zkrácená seniorská hokejka opatřená špuntem. To proto, že uříznutím seniorské hokejky v žádném případě nevznikne dětská hokejka, ale jakýsi paskvil. Tedy nepřirozená krátká a tlustá tyč s obrovskou čepelí a tlustou žerdí. Takovouto hokejku dětské ruce sotva obejmou. Dítě tedy nemůže hokejku pořádně uchopit, ani s ní manipulovat tak, jak by mělo. Navíc se uříznutím seniorské hokejky pro dítě mnohonásobně zvýší tvrdost hokejky. Hokejka tedy ztrácí svou pružnost, což má za následek špatnou práci při přihrávce i střelbě. Na uříznutou hokejku někteří nasadí takzvaný špunt, což je další chyba. Zakončení hokejky, již tak silné, se stane ještě silnější a dítě ji nemá možnost řádně uchopit. Pokud již je třeba zkrátit dětskou hokejku, pak je lépe použít textilní pásku.Dětská hokejka podle vzoru »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20177 (magazin-sport.cz#145)