Žebřiny pro děti

Máte malé dítě a chcete ho vést ke sportu a pravidelnému pohybu? Děti by se neměly cvičením přetěžovat, neboť by to mohlo mít negativní vliv na jejich tělesný růst. Přiměřený pravidelný pohyb jim však jen prospěje.

Asi každý známe pohádky o skřítcích, kteří žijí v dolech nebo jeskyních. Tyto pověsti mají dle odborníků pravdivý základ v dobách, kdy se na těžkou práci používaly i děti z nejchudších vrstev. Vlivem příliš namáhavé fyzické práce se u dětí zbrzdil nebo zcela zastavil růst, takže i v dospělosti měli tito lidé postavu dětských proporcí a tím pádem připomínali skřítky.Jaké cvičení a v jaké míře se hodí pro děti? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20173 (magazin-sport.cz#100)