Ženy v posilovně

Ženy patří do posilovny stejně jako muži. Bohužel stále se mnoho z nich ostýchá cvičit mezi muži, neboť si nejsou jisté v kramflecích, neví přesně, co a jak cvičit a mají pocit, že posilovna není nic pro ně. Omyl. Posilovna je pro všechny bez rozdílu.

Jak často by měly ženy navštěvovat posilovnu?

Patříte-li mezi stálé návštěvníky posilovny již několik let, pak jste si jistě všimly, že začátkem ledna se v posilovně vyskytuje mnoho nových žen, které jste nikdy dosud neměli štěstí potkat, ač chodíte několikrát týdne. Ano, jsou to ženy, které si daly do Nového roku předsevzetí zhubnout pár kilo a začít na sobě pracovat. Malé procento z nich potkáte v posilovně ještě v únoru, ale v březnu už se na svém místě nachází opět ta stará skvadra, a pokud nějaká žena zůstane, je to výjimkou. Proč ženy nerady chodí do posilovny? Kde dělají ve cvičení chybu? A na co by se měly zaměřit? Pokud budou znát odpovědi na to, jak správně cvičit v posilovně, neodradí je to a posilování je začne bavit. Není přece nic hezčího, než krásně vypracované ženské tělo s plochým bříškem a pevným zadečkem.Jaké jsou nejčastější chyby žen v posilovně? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20193 (magazin-sport.cz#152)