Jak se hraje pétanque

Pétanque zábavná hra pro všechny věkové kategorie. Každý však k této hře přistupuje jinak. Pro někoho jde o nezáživnou hru, jiní se skvěle baví. Víte, jak pétanque správně hrát a co je k tomu zapotřebí?

Pétanque původně vznikla ve Francii, a odtud se rozšířila do celého světa. V roce 2007 oslavila plných sto let. Z historického pohledu je však pétanque mnohem starší. Zmínky o různých obdobách této hry najdete dokonce až ve starověku. Zejména na dobových malbách. Dnešní pétanque je moderní a má různé podoby. Pétanque se stává vyhledávanou hrou na rodinných dovolených, mezi studenty, dokonce své místo našla u starší generace. Existují také oficiální kluby, které hrají pétanque závodně.Jak se hraje pétanque? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20196 (magazin-sport.cz#28)