Základní pravidla golfu

Líbí se Vám golf? Rádi byste s ním začali a potřebujete znát alespoň základní pravidla, se kterými si vystačíte na golfovém hřišti? Pak právě pro Vás je určený následující článek.

Základní pravidla golfu

Smyslem golfové hry je dostat míč z odpaliště do jamky. Přitom vyhrává ten, kdo dostal míč do jamky s co nejmenším počtem úderů. Úderem se rozumí zásah golfového míčku holí. Do úderů se počítají i prošvihnutí, při kterých hráč golfovou holí míč netrefil, ale minul ho. Hra začíná na odpališti. Odpaliště je značeno buď červenými značkami, což značí, že se jedná o odpaliště pro ženy a děti, nebo značkami žlutými, kterými jsou pro muže. Většina golfových hřišť však nerozlišuje odpaliště pro ženy a pro muže, ale jsou společná všem. Každé pole má své hranice. Jde o pole, po kterém se pohybujete s míčem. Bývá značeno bílými kolíky. Za tímto ohraničením se již nesmí hrát. Vždy se musíte vrátit na místo, ze kterého jste hráli naposledy, než jste se dostali do autu. Pokud jste se do autu dostali, nezbývá Vám, než si připočítat jednu trestnou ránu. Až poté smíte pokračovat dál. Pokud se na hřišti nachází umělé předměty, kterými můžou být lavičky, vodní stříkače, hadice, apod., a tyto Vám zavazí ve hře, pak máte možnost je buď odsunout jinam, nebo, pokud to není možné, tak beztrestně vzít míč, ten zvednout a pustit na jiném místě poblíž, aby již umělý předmět nepřekážel ve hře. Při hře máte možnost prohlásit svůj míč za nehratelný. Toto právo máte tehdy, pokud Vám ve hře brání strom, pokud se míček ocitl v keři, v hustém křoví nebo v jiné terénní nerovnosti, ze které není možné míček odpálit. Opět můžete míček zvednout a pustit na zem poblíž. Počítejte ale s jednou trestnou ránou. Vodní překážky se na golfovém poli značí červenými nebo žlutými kolíky. Pokud jste trefili míč do vody, pak jej můžete vytáhnout a spustit mimo překážu, to vše s připočtením jedné trestné rány. Hra končí na jamkovišti  - na greenu. Cílem hry je dopravit míček do jamky. Na greenu se nesmí nacházet ani vozíky, ani bagy. Ty sem zkrátka nepatří.«« Zásady golfu Jak se chovat na golfovém hřišti? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20198 (magazin-sport.cz#107)