Bandáže na zápěstí a kotníky

Všichni ti, kteří se věnují sportovním aktivitám, při nichž jsou namáhána zápěstí a kotníky, moc dobře ví, jak si je nejlépe chránit. Bandáže na zápěstí a kotníky představují naprosto nezbytnou ochranu při mnoha sportech.

Bandáže na zápěstí a kotníky

Věnujete se boxu? Nebo jste našli zálibu v jakémkoliv jiném bojovém sportu? Navštěvujete pravidelně fitness centrum, kde zvedáte velké váhy? Ať už je Vaše sportovní zaměření jakékoliv, pokud při něm namáháte zápěstí či kotníky, vždy je vhodné vybavit se bandážemi, které mají významný vliv na kvalitní sportovní výkon. Hlavní úlohou bandáží na zápěstí a kotníky je zpevnění těchto tělesných částí při úderech a kopech, nebo při větším zatížení, neboť na kosti, vazy a klouby působí velká síla. Bandáže na zápěstí a kotníky významně napomáhají zpevnit ruce a nohy tím, že stahují kosti k sobě a tím vytváří z končetiny jeden silnější celek, který je připraven lépe odolat silám, které na něj působí. Navíc správně zabandážovaná ruka nebo noha je připravena vyvinout mnohem větší sílu při úderech nebo kopech.Typy bandáží na zápěstí a kotníky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20202 (magazin-sport.cz#114)