Jak skákat na trampolíně

Máte doma trampolínu? Nebo ji chcete pořídit svým dětem? Trampolíny jsou pro své příznivé účinky na lidské zdraví a také jakožto zdroj příjemné zábavy a relaxace stále oblíbenější. Znáte ale pravidla pro jejich používání?

Pravidla pro používání trampolíny

Při skákání na trampolíně bychom měli dodržovat následující pravidla, která nám výrazně pomohou vyhnout se zranění.

Protažení a prohřátí svalů

Před cvičením na trampolíně se vždy alespoň protáhněte. I když lze skákání na trampolíně pojímat jako rozcvičku pro další** cvičení**, třeba pro posilování, gymnastické cviky, vytrvalostní běh, plavání aj., přesto je vhodné se před skákáním alespoň krátce protáhnout a rozcvičit – můžete tak efektivně zabránit zranění šlach a svalů na nohou, bolestem kloubů anebo podvrtnutí kotníku, které by jinak mohly nastat, pokud byste začali skákat zcela neprotažení a neprohřátí.

Můžete si udělat třeba několik sérií oblíbeného cvičení „Pozdrav slunci“, které není nikterak náročné a přesto výborně protáhne svaly celého těla. Anebo si krátce zaběhejte, udělejte pár dřepů, předklonů s protažením nohou apod.

A ještě jedno důležité doporučení. Z trampolíny vždy sestupujte. Nikdy neskákejte stylem jeden skok na trampolínu a poslední již na zem vedle trampolíny, neboť byste zbytečně namáhali kolena a kotníky a mohli byste se i zranit.

Skákání naboso

Další důležité pravidlo praví: „na trampolíně nikdy skákejte v ponožkách“! Povrch trampolíny je totiž hladký a stejně tak hladké jsou i ponožky. Když se spolu setkají dva hladké povrchy, výrazně se snižuje tření a je zaděláno na malér. V ponožkách byste na trampolíně pravděpodobně podkluzovali, což by mohlo vést ke ztrátě rovnováhy až ke spadnutí z trampolíny nebo ke zranění.

Ideální je skákání naboso anebo ve vhodné neklouzavé sportovní obuvi.

Bezpečnostní síť

K mání jsou různé druhy trampolín – rozdíly jsou především v jejich velikosti a také v přítomnosti nebo absenci ochranné sítě. Na domácí skákání se hodí jen maličká trampolína, která neumožní skákat příliš vysoko, což je však doma výhodou, neboť Vás omezuje strop. Na takové trampolíně se nedělají přemety, salta ani jiné akrobatické prvky, takže ochrannou síť nepotřebujete. Skáče se jen nahoru a dolu stále ve vzpřímeném postoji – tyto malé trampolíny jsou vhodné pro rozcvičky, uvolnění svalů anebo vytrvalostní aerobní cvičení na spalování tuků.

Chcete-li však skákat výše anebo provádět prvky akrobacie, pořiďte si trampolínu větších rozměrů a především s ochrannou sítí, která zabrání pádu z trampolíny. Samozřejmě pak budete kvůli výšce skoků muset skákat buď venku anebo v tělocvičně.«« Jak skákat na trampolíně Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20218 (magazin-sport.cz#63)