Cvičení na míči

Fitbally slouží k protahování, posilování svalů a mohou posloužit také těhotným ženám. Tyto míče jsou skvělou cvičební pomůckou, která má mnohé výhody. Pocvičte díky těmto míčům hluboké svaly a protáhněte si celé tělo.

Cvičení na powerballu

Pamatujte, že vzpřímený sed na míči s pokrčenými dolními končetinami automaticky napřímí páteř. Toto je nejvhodnější poloha pro nácvik správného držení těla. Pohyblivá sedací poloha na míči odstraní strnulé držení těla, ke kterému dochází při dlouhodobém sezení na židlích. Sezení na míči podporuje také správný sklon pánve. Pánev je nakloněná vpřed, hrudník se zvedá nahoru a dochází tak k protažení krční páteře. Neustálým pérováním na míči dochází k rovnoměrné zátěži tlaku na páteř. Dynamické vzpřímené sezení na míči je méně stabilní než sezení na židli, ale rovnoměrně se zatěžují hluboké i povrchové svalové skupiny. Cvičení a sezení na míči rozvíjí rovnováhu pánve. Vyberte si ten správný typ powerballu a udělejte správný krok ke svému zdraví.«« Balanční cvičení v sedu na míči Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20223 (magazin-sport.cz#49)