Jak cvičit s kettlebellem?

Kettlebell zažívá v posledních letech nevídaný boom. Je to dáno efektivností cvičení s touto činkou vybavenou trojúhelníčkovým madlem, kterou můžete pořídit v mnoha různých váhách. Navíc instruktážních videí, jak s činkou cvičit, je plný internet.

Jak cvičit s kettlebellem?

Zde Vám popíšeme pár cviků, které jsou určeny pro začátečníky cvičení s kettlebellem. Pro začátečníky se může jednat o výchozí pozice, avšak není na škodu shlédnout na internetu nějaká instruktážní videa s kettlebellem, která jsou volně dostupná všem. Cvičení s kettlebellem je mnohem složitější, než cvičení s klasickými jednoručkami. Cviky je potřeba natrénovat prakticky pravidelným opakováním. Teorie nestačí nikdy u žádného sportu.

Cvik - swing (švih)

Swing neboli švih je základním cvikem s kettlebellem. Při tomto cviku zapojíte prakticky všechny svalové skupiny zad a nohou. Swing slouží jako průprava ke zvládnutí těžšího cviku, který se nazývá trh nebo také snatch. Při švihu držíte kettlebell obouruč, obtížnější variantou pro pokročilé je úchop jednou rukou, nebo cvičení podél vnější strany stehna, což je nejobtížnější varianta cvičení. Cvik začnete s kettlebellem drženým svěšených rukou mezi nohama, v mírném předklonu. Záda musí být rovná. Následně činku pohodíte krátkým pohybem mezi nohy směrem za sebe. Poté napřímíte nohy, pracujete s boky a současnými pohybem natažené ruky vzhůru činku předpažíte. Následně necháte činku z horní polohy spadnout mezi nohy, ovšem kontrolovaně. Celý cvik několikrát opakujete.

Cvik - clean (přemístění)

Tento cvik začíná ve stejné pozici jako cvik švih. Je zde však rozdíl, a to ten, že těsně nad úvratí pohybu je nutné přitáhnout ruku směrem k rameni. Tím se dokončí** plynulý pohyb.** Je potřeba v konečné fázi pohybu zachovat zápěstí v neutrální poloze, nikoliv ho pokrčit směrem ven. Tím se předejde zranění zápěstních vazů, protože činka kettlebell snadno dokáže vytočit zápěstí. Z počátku můžete použít bandáže na zápěstí, abyste si nepoškodili svou dosud nezkoušenou ruku. Při cviku taky nezaklánějte trup.

Cvik - snatch (trh)

Jde o obtížný cvik, který se vyznačuje svou dynamičností a k jeho provedení je potřeba velké síly. Je vhodné zvládnout dva předchozí cviky, než se pustíte do snatche. Cvik se realizuje tak, že rozkročíte nohy, váhu přenesete na paty, zadek budete tlačit dozadu a jednou rukou chytíte činku kettlebell. Kettlebell zhoupnete směrem vzad, čímž získáte delší dráhu pohybu. Švihem, který je vedený z boků a nohou, kettlebellem následně trhnete jediným plynulým pohybem a to až do polohy, kdy Vám zůstane ruka natažená nad hlavou.«« Jaké jsou varianty činek kettlebell? Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20227 (magazin-sport.cz#156)