Regenerační, rekondiční a sportovní masáže Praha

Masáže jsou velmi dobrým způsobem, jak udržet své tělo zdravé a jak být v pohodě. Zdravý životní styl, kvalitní pohyb a správný výběr maséra i masáže, zajistí člověku nadhled, život bez stresu a uvolněné, ale pevné tělo.

Sportovní masáže Praha

Jsou pro každého, kdo rád sportuje a rád se pohybuje. A nemusí jít o vrcholového sportovce. Sportovní masáž využívá hmatů klasické masáže, které jsou však uspořádané podle potřeby a cíle masáže. Sportovní masáž se dále dělí na masáž přípravnou, která napomáhá těm, kteří dlouho nesportovali a nyní se chtějí k pohybové aktivitě vrátit. Masáž odstraňující únavu, která je vlastně celkovou masáží po tělesné aktivitě. Pak je to masáž pohotovostní, kterou využívají sportovci před podáním výkonu. A poslední sportovní masáží je** masáž léčebná**, která pomáhá sportovcům a dalším klientům, kteří měli úraz pohybového aparátu nebo svalstva.«« Rekondiční masáže Praha Masáže pro každého »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20226 (magazin-sport.cz#140)