Anemometr - k čemu slouží?

Máte rádi sport a chtěli byste vyzkoušet něco adrenalinového, třeba paragliding nebo kiting? Anebo se nadšeně zajímáte o meteorologii? Pak by se Vám mohl hodit přístroj zvaný anemometr, díky kterému se dá změřit rychlost větru.

Přesněji řečeno je anemometr je přístroj určený k měření rychlosti proudění vzduchu.Co je to anemometr? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20233 (magazin-sport.cz#130)