Dřevěné hokejky

Dřevěné hokejky, pro mnohé již dávno zbytečné, pro jiné jsou však samozřejmá součást jejich hokejové výbavy. Dřevěná hokejka má stále své opodstatnění a je stále žádaná. Důležité je ji správně vybrat.

Říká se, že hokejka je pro každého hráče jeho prodlouženou rukou. Proto je nutné vybrat ji správně. To znamená podle materiálu, délky, velikosti nože a úhlu.Dřevěné hokejky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20238 (magazin-sport.cz#144)