Zimní hokejové brusle

Kvalitní hokejové brusle jsou základním předpokladem úspěšného hokejisty. A to na všech úrovních hry. Již děti, které začínají s hokejem, musí mít kvalitní hokejové brusle. Výběr bruslí pro hokej však není jednoduchý.

Hokejové brusle musí naprosto přesně sedět na noze. Nesmí být volné, nesmí ani tlačit, nebo být nepohodlné. Musí být správně naostřeny a měly by odpovídat hernímu stylu hokejisty.Zimní hokejové brusle podle pokročilosti hráče »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20239 (magazin-sport.cz#146)